Lưới đánh cá

Lưới đánh cá chất lượng tốt, độ bền cao
Lưới đánh cá bao gồm các loại có kích cỡ sợi và mắt lỗ khác nhau
Kích cỡ sợi từ 15-20cm
Mắt lưới có nhiều kích cỡ khác nhau: 1,5cm, 2cm,  2,5cm…
Lưới được dùng để đánh bắt thủy hải sản, nuôi cá…

luoi-danh-ca