Lưới xây dựng LH05XD

Lưới xây dựng LH05XD dùng trong xây dựng có tác dụng che đỡ bảo vệ khu vực xây dưng, khu thi công xây dựng giúp bảo hộ đề phòng những tai nan trong xây dựng đáng tiếc xảy ra. lưới đặt chuẩn CAO trong bảo hộ xây dựng tại Việt Nam

luoi-xay-dung-lh05xd