Nhân công các ngành công nghiệp gia tăng cao

Trong khi thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành công nghiệp thời gian qua là khá lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, thế nhưng, chúng ta không những chưa khai thác được kinh nghiệm, chưa được đối tác giúp chuyển giao công nghệ nâng cao trình độ kỹ thuật thì lại bị chê về ý thức kỷ luật trong công việc…

nhan-cong-cac-nganh-cong-nghiep-gia-tang-cao

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm ngày 1/7/2016, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính là 54,4 triệu người, tăng 654,3 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2015.

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tại thời điểm trên ước tính 47,5 triệu người, tăng 263,6 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2015. Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong 6 tháng đầu năm nay ước tính 53,3 triệu người, bao gồm 22,5 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 42,2% tổng số; Khu vực công nghiệp và xây dựng 13,0 triệu người, chiếm 24,4%; Khu vực dịch vụ 17,8 triệu người, chiếm 33,4%.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động (Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết: Lĩnh vực công nghiệp khai khoáng thời gian qua gặp nhiều khó khăn nên các ngành này chuyển hướng sang kinh doanh dịch vụ nên có sự dịch chuyển lao động đáng kể dẫn đến lao động trong ngành dịch vụ cũng có xu hướng tăng lên.

Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp (Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) dẫn chứng qua số liệu thu hút lao động trong ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng gần 6%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,7% và khẳng định có lẽ đây là thời điểm thu hút lao động cao nhất của ngành công nghiệp kể từ thời điểm khủng hoảng kinh tế năm 2008 cho đến nay.

Thế nhưng, báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, trong tổng số 53,3 triệu lao động đang có việc làm thì số đã qua đào tạo từ trình độ sơ cấp nghề trở lên ước tính chưa đến 11 triệu người, chiếm 20,3% số lao động có việc làm trong cả nước.

Ông Nguyễn Công Quyền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam cho rằng điều này không chỉ lý giải vì sao năng suất lao động vẫn còn thấp, nhân công giá rẻ mà còn đe dọa ngay sức cạnh tranh của một số ngành công nghiệp Việt Nam vốn có ưu thế trong ASEAN.

Trong khi thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành công nghiệp thời gian qua là khá lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, thế nhưng, chúng ta không những chưa khai thác được kinh nghiệm, chưa được đối tác giúp chuyển giao công nghệ nâng cao trình độ kỹ thuật thì lại bị chê về ý thức kỷ luật trong công việc…

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp cho thấy một thực tế Việt Nam cần cả một chiến lược đào tạo nhân lực có chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu phát triển hội nhập. Theo đó, phải đưa công tác dạy nghề vào các trường phổ thông, phải có cấu trúc lại hệ thống dạy nghề, tăng cường sự đầu tư của khu vực tư nhân cũng như tăng cường sự hợp tác quốc tế để hệ thống dạy nghề của Việt Nam đạt được các chuẩn mực tiêu chuẩn quốc tế.