Nhiều khu công nghiệp đi vào hoạt động sản xuất

Hiện Đồng Nai có 30 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 1.480 dự án, trong đó có 1.074 dự án đầu tư nước ngoài tổng vốn gần 20,5 tỷ USD và 406 dự án trong nước tổng vốn hơn 47,1 ngàn tỷ đồng. Các khu công nghiệp trong tỉnh có gần 1.200 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất tạo việc làm cho hơn nửa triệu lao động.

nhieu-khu-cong-nghieep-di-vao-hoaat-dong-san-xuat

 

Ngày 11-7, chủ trì hội nghị giao ban nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong 6 tháng đầu năm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp rà soát lại các dự án chưa triển khai trong các khu công nghiệp xem còn thực hiện hay không, hoặc có khó khăn gì kịp thời tháo gỡ để doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động; xem xét lại chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp nước ngoài như thế nào thì thực hiện đối với doanh nghiệp trong nước như vậy. Các địa phương, công ty kinh doanh hạ tầng phải phối hợp kịp thời nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp để hỗ trợ. Đặc biệt chú ý đến đời sống của công nhân, hỗ trợ cho con em họ được đi học đầy đủ.

Hiện Đồng Nai có 30 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 1.480 dự án, trong đó có 1.074 dự án đầu tư nước ngoài tổng vốn gần 20,5 tỷ USD và 406 dự án trong nước tổng vốn hơn 47,1 ngàn tỷ đồng. Các khu công nghiệp trong tỉnh có gần 1.200 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất tạo việc làm cho hơn nửa triệu lao động.

Vấn đề khó khăn tại các khu công nghiệp là: thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao còn hạn chế do chưa có ưu đãi đặc biệt hơn so với các dự án sản xuất công nghiệp khác. Do đó, Phân khu công nghiệp hỗ trợ tại các khu công nghiệp: An Phước, Giang Điền, Nhơn Trạch VI vẫn chưa thành lập được. Doanh nghiệp thuê lại đất khó khăn trong đăng ký giao dịch khi thế chấp ngân hàng do các công ty hạ tầng khu công nghiệp chưa nộp tiền thuê đất một lần cho nhà nước đối với phần diện tích đã thu tiền một lần của doanh nghiệp. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn kéo dài ở một số khu công nghiệp, như: Amata, Thạnh Phú, Tam Phước, Sông Mây, Bàu Xéo, Hố Nai, Long Thành… làm ảnh hưởng tiến độ thu hút đầu tư, xây dựng hoàn thiện hạ tầng…