Tag: chất liệu Lưới bao che xây dựng LH03XD

Lưới bao che xây dựng LH03XD

Dòng lưới HDPE dùng trong xây dựng có tác dụng che chắn và bảo vệ an toàn cho các công trình xây dựng với độ bền cao và chất lượng tốt nhất!  LH03XD là dòng lưới xây dựng phổ biến