Tag: độ bền Lưới bao che xây dựng LH02XD

Lưới bao che xây dựng LH02XD

Dòng lưới HDPE dùng trong xây dựng có tác dụng che chắn, chống bụi và bảo vệ an toàn cho các công trình xây dựng với độ bền cao và chất lượng tốt nhất! LH02XD là dòng sản phẩm lưới