Tag: độ bền lưới đánh cá ru

Lưới đánh cá Ru

Lưới Ru sử dụng để đánh bắt cá. Lưới Ru được làm từ 100% chất liệu nylon