Tag: kích thước kẽm gai

Lưới B40, Kẽm gai

+ Lưới b40 ,b30 khổ (chiều cao ) từ 1m2 đến 3m, lưới b40 bọc nhụa , lưới mắt cáo, kẽm gai các loại