Tag: kích thước lưới đánh cá LH380

Lưới đánh cá LH380

Lưới đánh cá LH380 là dòng lưới đánh cá chất lượng, đảm bảo khai thác tốt nguồn tài nguyên thủy sản. Lưới chất lượng cao, độ bền rất lâu. - Chiều dài mắt lưới từ 15-20cm