Tag: kích thước lưới đánh cá

Lưới đánh cá

Lưới đánh cá chất lượng tốt, độ bền cao Lưới đánh cá bao gồm các loại có kích cỡ sợi và mắt lỗ khác nhau Kích cỡ sợi từ 15-20cm Mắt lưới có nhiều kích cỡ khác nhau: 1,5cm, 2cm,