Tag: thuế

Đảm bảo đời sống cho công nhân khu công nghiệp

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tình trạng công nhân chưa có chỗ sinh hoạt tối thiểu về văn hóa còn diễn ra nhiều, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm